MPORTANT PIGMENT महत्वपूर्ण वर्णक | Ex. टमाटर मे लाल रंग

MPORTANT PIGMENT amp; महत्वपूर्ण वर्णक

गाजर मे नारँगी रंग – कैरोटिन

टमाटर मे लाल रंग – लाइकोपिन​

आँवले मे कसैलापन – टैनिन​

बादाम मे कडुवाहट – एमाइलेडिन​

पपीता मे पीला रँग – केरिक्जेन्थिन​

मिर्च मे चरपराहाट – केप्सेसिन​

खीरे मे कडुवाहट – कुकुर बिटेसिन​

करेले मे कडुवाहट – मेमोर्डिकोसाइट

प्याज मे लाल रंग – एन्थोसाइनिन​

प्याज मे पीला रंग – क्वेरसिटीन

Posts by category

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *